Podwykonawcy

 

PW/DPW Firma Zakres Data zawarcia umowy
PW Europrojekt Gdańsk S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego 24.08.2020
DPW Witom Sp. z o.o. Nadzór nad prowadzeniem prac projektowych 02.09.2020
DPW Usługi Geodezyjne Tomasz Niedźwiedź Wykonanie modelu 3D inwestycji 07.09.2020
DPW Usługi Geodezyjne Tomasz Niedźwiedź Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 08.10.2020
DPW BIPROWODMEL Sp. z o.o. Wykonanie dok. proj. Branży wodnej i melioracyjnej 21.10.2020
DPW Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowisk. Asanga Umowa o Inwentaryzację Przyrodniczą 28.08.2020
DPW Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowisk Asanga Analizy środowiskowe 22.10.2020
DPW AMB-PROJEKT Agnieszka Dudzik Wykonanie dokumentacji projektowej branży gazowej 02.11.2020
DPW Easy Project Pro sp. z o.o. sp. k. Wykonanie dokumentacji branży elektroenergetycznej 
i teletechnicznej
05.11.2020
PW Barg-Artgeo Sp. z o.o. Wykonanie badań geotechnicznych 10.02.2021
DPW Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros Opracowanie PDOR i KSZR 22.02.2021
PW Barg-Artgeo Sp. z o.o. Wykonanie kopii dokumentacji geologicznych

21.06.2021

DPW Arinet Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej
i teletechnicznej

11.09.2021
PW Axis Grupa Geodezyjna Sp. z o.o. Kompleksowe usługi geodezyjne w związku z realizacją inwestycji 12.10.2021
PW Ko-Eco Andrzej Kozaczyk Pełnienie nadzoru przyrodniczego 13.10.2021
PW Muzeum Ziemi Wałeckiej Usługa nadzoru archeologicznego 18.10.2021
PW Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o. Obsługa laboratoryjna inwestycji 18.10.2021
PW US 24 Sp. z o.o. Kompleksowa usługa rozpoznania saperskiego terenu, interwencyjny nadzór saperski 21.10.2021
PW KGHM Metraco S.A. Dostawa kruszywa drogowego na podbudowę zasadniczą i pomocniczą 0-31,5mm 21.10.2021
PW EMBUD Michał Matecki Tymczasowa organizacja ruchu - projekt, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja 29.10.2021
PW Damian Urban Usługi BHP Pełnienie nadzoru BHP 08.11.2021
PW M.Speed Poland Marcin Stępniewski Inwentaryzacja początkowa stanu technicznego obiektów budowlanych 08.11.2021
PW Kompania Górnicza Sp. z o.o. Dostawa kruszyw amfibolitowych do produkcji MMA 29.11.2021
PW Jaksa Sp. z o.o. sp.k. Przygotowanie miejsca składowania materiałów, rozładunek i transport kruszyw 30.11.2021
DPW Pracownia Projektowa Prokon dr inż. Przemysław Gardas Kompleksowe wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas inwestycji 02.12.2021
PW BIOTRANS Przedsiębiorstwo Leśne Piotr Kwiatkowski i JAWOR Z.U.I. Krzysztof Kwiatkowski  Usunięcie drzew i krzewów wraz z karpinami i korzeniami i ich utylizacja 03.12.2021
PW ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie km 23+300 w m. Płocin oraz ul. Mickieiwcza w m. Wolin 10.12.2021
PW Firma Handlowo-Usługowa Sławomir Sadowski Usługi sprzętowe 20.12.2021
PW AS Electric Sp. z o.o. Roboty branży elektroenergetycznej 07.01.2022
PW FKD Employees Sp. z o.o. Budowa magazynu soli na terenie OD 07.01.2022
PW Konsorcjum spółek BT Topbeton Sp. z o.o i Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawa betonów towarowych 11.01.2022
DPW Transport i Roboty Ziemne Jakub Szczucki Kompleksowe wykonanie robót ziemnych 26.01.2022
PW Solbet Kolbuszowa S.A. Dostawa przepustów skrzynkowych betonowych 28.01.2022
DPW PHU Iryna Okselenko Usługi sprzętowe 03.02.2022
PW Optem Sp. z o.o. Dostawa i montaż łukowych ustrojów nośnych z łukowych elementów żelbetowych obiektów 08.02.2022
DPW Instal Sp. z o.o., Sp. K. Przebudowa sieci gazowych 08.02.2022
PW IMPOSTAL Sp. z o.o. Dostawa rur stalowych 14.02.2022
PW Katmet Sp. z o.o. Dostawa koszy zbrojeniowych 16.02.2022
DPW Eltel Networks Energetyka S.A. Roboty branży elektroenergetycznej 04.03.2022
PW Konsorcjum spółek BT Topbeton Sp. z o.o i Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawa betonów towarowych 09.03.2022
PW QBIAK MACHINES Kamil Kubiak Usługi sprzętowe 15.03.2022
PW ViaCon Polska Sp. z o.o. Wytworzenie i dostarczenie prefabrykowanych przepustów rurowych, Wytworzenie, dostarczenie i montaż przepustów z blachy falistej 17.03.2022
PW ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych 23.03.2022
PW Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Połomski Roboty wykończeniowe (humusowanie, obsiew trawami, umocnienie rowów) 29.03.2022
DPW Grzegorz Steć Geosail Obsługa geodezyjna budowy obiektów inżynierskch 27.04.2022
PW Elikopol BK Sp. z o.o. Dostawa na budowę drenów prefabrykowanych 29.04.2022
PW Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy Dostawa na budowę cementu luzem 09.05.2022
PW Wodjar Sp. z o.o. Budowa odwodnienia drogi 10.05.2022
PW Ekotech Trade Sp. z o.o. Dostawa spoiw drogowych 11.05.2022
PW Elikopol BK Sp. z o.o. Dostawa na budowę drenów prefabrykowanych 12.05.2022
PW HTI BP Sp. z o.o. Dostawa rur żelbetowych kielichowych 17.05.2022
PW Wowix Sp. z o.o. Sp. k. Roboty ziemne 26.05.2022
PW Tonsberg Sp. z o. o. Budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych 13.06.2022
PW  Józef Michalak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Rol-Mech" Wynajem koparko-ładowarki 21.06.2022
PW CONFIRME Sp. z o. o. Dostawa elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN gatunku B500SP 21.06.2022
PW Servis HR Sp. z o.o. Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego (tu: Wykonawcy) 27.06.2022
PW Arma - Tech Piotr Zając Sp. k. Dostawa rur PP 01.07.2022
PW  Piletest sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali CFA IS 29.06.2022
PW Grupa MCE Zapaśnik i Konstańczak Sp. j. Roboty związane z podbudowami.  
PW Ulma Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu Najem systemów deskowań, rusztowań, usług indywidualnych form oraz sprzedaży towarów i usług będących w ofercie ULMA 08.07.2022
PW LEN-Kruszywa Sp. z o.o. Dostawa piasku płukanego 0/2 przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 11.07.2022
PW POLOCHEM Wojciech Misiurny Dostawa środka adhezyjnego WETFIX BE przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 11.07.2022
PW  Nordkalk Sp. z o.o. Dostawa wypełniacza NORDKALK DROGOWA MWD01 SZ WL (mączka wapienna) 11.07.2022
PW ZP Baucem Sp. z o.o. Dostawa spoiw drogowych 13.07.2022
PW  INRECO - Emulsja Sp. z o.o. Dostawa emulsji asfaltowych do wykonania sprysku międzywarstwowego 13.07.2022
PW Lotos Asfalt Sp. z o.o. Dostawa asfaltu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 14.07.2022
PW Katmet Sp. z o.o. Dostawa koszy zbrojeniowych 15.07.2022
PW Lovebet Tomasz Karwat, Adam Sołtys, Dawid Panek Sp.j. Dostawa ścian prefabrykowanych 15.07.2022
PW DPDW KYUBI sp. z o.o. Dostawa produktów melioracyjnych 22.07.2022
PW  Katmet Sp. z o.o. Dostawa koszy zbrojeniowych 22.07.2022
PW Józef Michalak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROL-MECH Najem sprzętu z operatorem 27.07.2022
PW  Firma Handlowo-Usługowa LOG - TRANS Jacek Michalak Usługi sprzętowe 27.07.2022
DPW  Gazobudowa Zabrze Sp. z o.o. Usługa hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności gazociągów 29.07.2022
PW CM Construction Sp. z o.o. Roboty związane z wykonaniem grodzic stalowych dla podpór nurtowych obiektu ML7 03.08.2022
PW Konsorcjum Stali S. A. Dostawa stali zbrojeniowej 04.08.2022
PW Europrojekt Gdańsk S. A. Wykonanie projektów warsztatowych i technologicznych 04.08.2022
PW Spółka Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych 04.08.2022
PW Piletest Sp. z o.o. Wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali GFA IS 04.08.2022
PW  "Wulkan" Sp. z o.o. Wyprodukowanie oraz dostawa stalowej części konstrukcji belek mostowych 10.08.2022
PW Solbet Kolbuszowa S.A. Dostawa prefabrykowanych skrzyni żelbetonowych 10.08.2022
PW FREZDROM Rozebranie nawierzchni bitumicznych 12.08.2022
PW Impostal Sp. z o.o. Tuczno Dostawa rur stalowych 09.09.2022
PW OPTEM Sp. z o.o. Gdańsk Dostawa prefabrykatów obiektów mostowych z betonu zbrojonego OptemArch dla obiektu W-8 16.09.2022
PW Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o. Sporządzenie ekspertyzy trwałości zmęczeniowej nawierzchni dróg D-01 i D-02 16.09.2022
PW OPTEM Sp. z o.o. SOLBET KOLBUSZOWA Dostawa elementów prefabrykowanych dla obiektu mostowego W-8 16.09.2022
PW ANNA Sp. z o.o. Olsztyn Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 19.09.2022
PW P.W. ZOF-STAL W. Wójcik Wytworzenie oraz dostawa blach stalowych 23.09.2022
PW VIACON Polska Sp. z o.o. Dostawa rury spiralnie karbowanej do budowy przepustu PEM5.1 23.09.2022
PW INVEST BUD GONERA Sp. z o.o . Kierowanie osób do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 27.09.2022
PW TREE Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót rozbiórkowych 27.09.2022
PW KATMET Sp. z o.o. Dostawa koszy zbrojeniowych 05.10.2022
PW NORDKALK Sp. z o.o. Dostawa wypełniacza NORDKALK DROGOWA MWD01 SZ WL (mączka wapienna) 07.10.2022
PW MACCAFERRI Polska Sp. z o.o. Dostawa elementu systemu gruntu zbrojonego Macres do budowy murów oporowych dla obiektów WŁ-1 oraz Wł-8 11.10.2022
PW BRI-CON Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych dla obiektu ML-7 11.10.2022
PW PALLEX - Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod podporami obiektu ML7 12.10.2022
PW MOSTOSTAL Kielce S.A. Kompleksowe wykonanie dostawy i montażu głównej konstrukcji stalowej mostu w osiach 14-23 17.10.2022
PW OPTEM Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano-montażowych prefabrykatów mostowych z betonu zbrojonego optemArcg 17.10.2022
PW TRANSPORT CIĘŻAROWY Lidia Bogus Nowogard Transport towarowy 17.10.2022
PW USŁUGI TRANSPORTOWE Henryk Reginia Osina Transport towarowy 17.10.2022
PW P.U.H. Małgorzata Świstek Nowogard Transport towarowy 17.10.2022
PW KUCHCIAK TRANSPORT ZAROBKOWY Handel - Usługi Zdzisław Kuchciak Węgorzyno Transport towarowy 17.10.2022
PW Paweł Pietrzak USŁUGI TRANSPORTOWE Transport towarowy 17.10.2022
PW DT TRANS Daniel Dziedzic Stargard Transport towarowy 17.10.2022
PW TYGRYS- TRANS Mateusz Uszkur Nowogard Transport towarowy 17.10.2022
PW Usługi Transportowe Jan Jurczuk Nowogard Transport towarowy 17.10.2022
PW Usługi Transportowe Dorota Kulinicz Nowogard Transport towarowy 17.10.2022
PW ARDEN Michał Piotrowski Rzęskowo Roboty rozbiórkowe elementów drogowych i obiektów kubaturowych oraz wykonanie przepustów drogowych i prefabrykowanych żelbetowych 21.10.2022
PW PILETEST Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali CFA IS na podporach P10-P13 na obiekcie ML7 21.10.2022
PW DAN -TRANS UT Krzysztof Żywicki Rzeplin Transport towarowy 21.10.2022
PW EWATRANS UT Piotr Warkalewicz Nowogard Transport towarowy 24.10.2022
PW LAFARGE CEMENT S.A. Dostawa cementu luzem 27.10.2022
PW ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. / ASAJ Sp. z o.o. Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych 31.10.2022
PW SAFEROAD RRS Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych 31.10.2022
PW MAT- BUD - Szczecin Maciej Trzaskowski Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 02.11.2022
PW PALLEX Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod  podporami obiektu ML7 03.11.2022
PW MB Maciej Bujko Stargard Roboty mostowe 04.11.2022
PW DUROBUD Sp. z o.o. Usługi najmu sprzętu budowlanego 09.11.2022
PW RES SYSTEM Marek Łój  Rzeszów Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 14.11.2022
PW WHJ DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k. Rokietnica Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 14.11.2022
PW Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Marcinkowski Nowogard Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 14.11.2022
PW KATMET Sp. z o.o. Pruszcz Gdański Dostawa koszy zbrojeniowych 14.11.2022
PW PILETEST Sp. z o.o. Bielsko Biała Kompleksowe wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali CFA IS na podporach P16 i P19 na obiekcie ML7 22.11.2022
PW MOSTOSTAL Kielce S.A PPUH KONSTALEX Sp. z o.o. Dostawa konstrukcji stalowej 22.11.2022
PW KONSORCJUM STALI  S.A.  Zawiercie Dostawa elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 24.11.2022
PW TOM2 Sp. z o.o. Szczecin Dostawa elementów zbrojenia 29.11.2022
DPW KOLANKO Sp. z o.o. Chwaszczyno Dostawa studni betonowych 01.12.2022
PW PILETEST Sp. z o.o. Bielsko Biała Kompleksowe wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali CFA IS oraz badań ciągłości na podporach P15, P17, P18 na obiekcie ML7 05.12.2022
PW LABORATORIUM DROGOWE Szczecin Sp. z o.o. Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych na obiekcie ML-7 05.12.2022
PW LAFARGE CEMENT S.A. Dostawa na budowę cenentu luzem. 14.12.2022
PW LABORATORIUM DROGOWE Szczecin Sp. z o.o. Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych na obiekcie ML-7 15.12.2022
PW PALLEX - Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod  podporami obiektu ML7 21.12.2022
PW Usługi Sprzętowo-Transportowe P. Mroczkowski Międzyzdroje Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem 02.01.2023
PW DUROBUD Sp. z o.o. Mierzyn Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 02.01.2023
PW KATMET Sp. z o.o. Pruszcz Gdański Dostawa stali zbrojeniowej 04.01.2023
PW PZŚ EKOBAU Sp. z o.o. Słupca Wykonanie poboczy 04.01.2023
PW FHU TRANSPOL P.  Małysa Bukowno Wynajem żurawia gąsienicowego 09.01.2023
PW PALLEX Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod podporami obiektu ML7 16.01.2023
PW JAKS Sp. z o.o. Szczecin Likwidacja kolizji kablowych oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kablowej przy obiektach WD-9 i WE-10 wzdłuż linii kolejowej    17.01.2023
PW KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Katowice Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 23.01.2023
PW CONNEX LTD Sp. z o.o. Rzeszów Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 23.01.2023
PW Zakład Remontowo-Budowlany Katarzyna Korchut Goleniów Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 23.01.2023
PW SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Włocławek Najem barier tymczasowych betonowych 25.01.2023
PW ANNA Sp. z o.o. Olsztyn Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 25.01.2023
PW MIRO-MAR TRANS Wiesław Szmal Goleniów Roboty mostowe na obiektach W-2, WE-4, W-6 27.01.2023
PW PALLEX Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod  podporami obiektu M-11 30.01.2023
PW KONSORCJUM STALI S.A. Zawiercie Dostawa zbrojeń budowlanych 02.02.2023
PW MSP ENGINEERING Sp. z o.o. Skarbimierzyce Wyprodukowanie oraz dostawa urządzeń dylatacyjnych, elementów dylatacyjnych, blach osłonowych na chodnikach i gzymsach oraz blach fartuchowych 03.02.2023
PW MSP ENGINEERING Sp. z o.o. Skarbimierzyce Wyprodukowanie oraz dostawa łożysk soczewkowych 03.02.2023
PW INRECO - EMULSJA Sp. z o.o. Dostawa asfaltu 35/50 do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 07.02.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza NORDKALK DROGOWA MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 10.02.2023
PW MGM Business Sp. z o.o. Wałcz Zbieranie i utylizacja padłej zwierzyny 11.02.2023
PW USŁUGI TRANSPORTOWE Robert Majcherczak Nowogard Usługi transportowe 13.02.2023
PW USŁUGI TRANSPORTOWE Józef Jasek Osina Usługi transportowe 13.02.2023
PW PHU M-TRANS Marcin Staszewski Nieborów Usługi transportowe 13.02.2023
PW JUMI TRANSPORT Michał Treiszta Jarszewo Usługi transportowe 13.02.2023
PW WNW-TRANS Wojciech Wawrzyniak Płoty Usługi transportowe 13.02.2023
PW USŁUGI TRANSPORTOWE GEPART - TRANS Jarosław Wawrzyniak Płoty Usługi transportowe 13.02.2023
PW Firma Handlowo- Usługowa IBS Gabriel Pędlowski Rudnik nad Sanem Usługi transportowe 13.02.2023
PW USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Urbanek Gryfino Usługi transportowe 13.02.2023
PW INRECO - EMULSJA Sp. z o.o. Marcelin Dostawa emulsji asfaltowych do wykonania sprysku międzywarstwowego 14.02.2023
PW INRECO - EMULSJA Sp. z o.o. Marcelin Dostawa emulsji asfaltowych do wykonania sprysku międzywarstwowego 16.02.2023
PW Usługi Transportowe Handel Kruszywem Marcin Lewandowski Węgorzyno Usługi transportowe 20.02.2023
PW Usługi Transportowe Aleksandra Lewandowska Węgorzyno Usługi transportowe 20.02.2023
PW Transport Spedycja Handel Usługi Transportowe Gabriela Ireneusz Wanagelis  Płoty Usługi transportowe 20.02.2023
PW INRECO - EMULSJA Sp. z o.o. Marcelin Dostawy asfaltu 35/50 przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 24.02.2023
PW PALLEX Małgorzata Cumbrowska Skuwanie pali CFA pod podporami obiektu M-12T 28.02.2023
PW LAFARGE CEMENT S. A. Cementownia Kujawy w Bielawach Dostawa na budowę cementu luzem 28.02.2023
PW CONSPRISE PSA Szczecin Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego 06.03.2023
PW Firma Handlowo-Usługowa Sławomir Sadowski Wolin Wynajem ładowarki 07.03.2023
PW CONWAY STF S.K. Ślęża - Kobierzyce Wytworzenie i montaż pali żelbetowych na obiekcie mostowym ML-7 07.03.2023
PW HTI  BP Sp. z o.o. Zachód Sp. k. Szczecin Dostawa zbrojonych ścianek skośnych do przepustów dn 1000 mm 15.03.2023
PW Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. Zachodniopomorskiego Szczecin Zabezpieczenie ratownicze budowy mostu na Dziwnej - dyżury dwunastogodzinne 15.03.2023
PW BETOTEST Polska Sp. z o.o. Szczecin Badanie równości podłużnej planografem 15.03.2023
PW PILETEST Sp. z o.o. Bielsko Biała Kompleksowe wykonanie próbnego obciążenia statycznego pali CFA IS oraz badań ciągłości na obiektach M-11, M-12, M-7L ( P7, P14, P18, P20, P21, P22, P23) 20.03.2023
PW USŁUGOWY TRANSPORT CIĘŻAROWY D.Majewski Troszyn Usługi transportowe 20.03.2023
PW EKRAN-TECH B. Zieliński Chełmża Budowa ekranów przeciwhałasowych 21.03.2023
PW INFRAPAVE Sp. z o.o. Warszawa Wykonanie monolitycznych ścieków przykrawędziowych betonowych 22.03.2023
PW SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Włocławek Najem kompletu 180 m barier tymczasowych 22.03.2023
PW DROB-TRANS D. Husiatyński Osina Usługi transportowe 23.03.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 23.03.2023
PW MGM Business Sp. z o.o. Wałcz Wynajem beczkowozu na wodę czystą do frezowania 24.03.2023
PW DRIAL WYNAJEM Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka Wynajem zestawów odwodnieniowych 24.03.2023
PW MIRO-MAR TRANS Wiesław Szwal Goleniów a ULMA Construction Polska S.A. Koszajec Najem szalunków 31.03.2023
PW MACCAFERRI Polska Sp. z o.o. Warszawa Dostawa elementu systemu gruntu zbrojonego Macres do budowy murów oporowych dla obiektów WD-3, WD-5, WD-9 i WD-13 04.04.2023
PW IMPOSTAL Sp. z o.o. Tuczno Dostawa elementu systemu podpór tymczasowych obiektu ML-7, w skład którego wchodzą rury stalowe 07.04.2023
PW SILO-TRANS Robert Sergiejew Szczecin Usługi transportowe 07.04.2023
PW PALLEX M. Cumbrowska Nowe Skuwanie pali CFA pod podporami obiektu M-11 11.04.2023
PW POLOCHEM Wojciech Misiurny Gliwice Dostawy środka adhezyjnego do asfaltów drogowych WETFIX BE 12.04.2023
PW WIZER TRANSPORT Robert Malarczyk Gryfice Usługi transportowe 12.04.2023
PW Jarosław Brylowski „WODJAR” Somomino Wykonanie robót branży sanitarnej (wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) na obiektach MOP i OUD (Jarosław Brylowski "WODJAR") 13.04.2023
PW ATM Sp. z o.o. Tarnobrzeg Dostawa elementów podwieszenia z zakotwieniami obiektu ML-7 19.04.2023
PW TRANSPORT CIĘŻAROWY Ryszard Kalisiak Ładzin Usługi transportowe 20.04.2023
PW PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Krzysztof Wiącek Świerzno Roboty brukarskie 27.04.2023
PW INVEST BUD GONERA Sp. z o.o. Żory Roboty brukarskie 08.05.2023
PW IMPEKSTIR OPERATIONS S.A. Wojciechówka Dostawa krawężników kamiennych granitowych 08.05.2023
PW NAVIGAR TRANS Sp z o.o. Sp.k. Szczecin Najem sprzętu pływającego 08.05.2023
PW ANNA Sp. z o.o. Olsztyn Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia 10.05.2023
PW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO Sp. z o.o. Elbląg Montaż rur stalowych na obiekcie M-7L jako podpór tymczasowych 10.05.2023
PW OPTEM Sp. z o.o. Gdańsk Dostawa prefabrykowanych elementów konstrukcji oporowych 12.05.2023
PW EUROPROJEKT Gdańsk S.A. Gdańsk Usługi projektowe - poszerzenie drogi L-03, zmiany parametrów drogi D-04 oraz projekt wykonawczy dodatkowych kolizji teletechnicznych Orange 17.05.2023
PW PALLEX Małgorzata Cumbrowska Nowe Skuwanie pali CFA pod podporami obiektu M-7L 31.05.2023
PW SELENA Industrial Technologies Sp. z o.o. Dzierżoniów Dostawa elementów hydroizolacji obiektów mostowych 02.06.2023
PW VIAMENS Sp. z o.o. Warszawa Usługi projektowe 02.06.2023
PW MOSTY Sp. z o.o. Rzeszów Roboty branży mostowej 06.06.2023
PW OPTEM Sp. z o.o. Gdańsk/ PREDOM S.A. Lubin Wyprodukowanie i dostawa bloków oporowych na konstrukcję z gruntu zbrojonego wraz niezbędnymi akcesoriami dla obiektu W-2, WE-4, WE-10, M-11, M-12T 07.06.2023
PW KATMET Sp. z o.o. Pruszcz Gdański Dostawa koszy i stali zbrojeniowej 07.06.2023
PW WILCZEK Sp. z o.o. Kraków Dostawa wpustów ściekowych mostowych 14.06.2023
PW POLOCHEM Wojciech Misiurny Gliwice Dostawy środka adhezyjnego WETFIX BE przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych 19.06.2023
PW ABB CONSTRUCTION Sp. z o.o. Warszawa Roboty budowlane na obiekcie mostowym M-7L 20.06.2023
PW KAMAL Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów Sp. z o.o. Bydgoszcz Dostawa prefabrykatów betonowych do prac brukarskich 30.06.2023
PW NAVIGAR TRANS Sp. z o.o. Sp. k. Szczecin Usługi sprzętowe na wodnym placu budowy przy obiekcie ML-7 03.07.2023
PW KAMPEX Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu Majstrzyk i Spółka Sp. j. Strzegom Wytworzenie i dostawa wpustów ściekowych i krawężników kamiennych mostowych 03.07.2023
PW GRIFFIN AERO MARINE Bartosz Reszkiewicz Szczecin Usługi zabezpieczenia ratowniczego robót sprzętem pływającym na obiekcie ML-7 03.07.2023
PW TRAX ELEKTRONIK A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. Kraków Budowa Systemu Zarządzania Ruchem 05.07.2023
PW CONFIRME Sp. z o. o. Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 10.07.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 27.07.2023
PW FHT LOG-TRANS Jacek Michał Wolin Usługi dźwigowe oraz transportowe na obiektach mostowych 01.08.2023
PW KAMKO Krzysztof Osiński Beleń Zapolice Wykonywanie robót budowlanych na obiektach mostowych: WŁ-1, WD-3, WD-5, ML-7, WD-9, WD-13 10.08.2023
PW EL-TIM Sp.z o.o. Gryfice Budowa kanału technologicznego 16.08.2023
PW ZeeBeeM Sp. z o.o. Szczecin Budowa obiektów kubaturowych na MOP i OUD 22.08.2023
PW ABB CONSTRUCTION Sp. z o.o. Warszawa Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy na rzecz i pod kierunkiem Zamawiającego 23.08.2023
PW SYSTEMY i TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Polkowice Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych dla obiektów mostowych 28.08.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawa wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 29.08.2023
PW Usługi Sprzętowo-Transportowe P. MROCZKOWSKI Międzyzdroje Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem 01.09.2023
PW ANNA Sp. z o.o. Olsztyn Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 05.09.2023
PW REMONDIS Sp. z o.o. Szczecin Odbiór i utylizacja odpadów zalegających na działkach w Płocinie 08.09.2023
PW Mostostal Kielce S.A. / PMP Paweł Synowiec Miedziana Góra Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych oraz poprawek malarskich konstrukcji stalowej mostu M7-L 20.09.2023
PW MSP ENGINEERING Sp. z o.o. Skarbimierzyce Wyprodukowanie oraz dostawa balustrad na obiekty mostowe 25.09.2023
PW DMC GLOBAL Partner Sp. z o.o. Hrubieszów Świadczenie usług polegajacych na wykonywaniu robót budowlanych na obiektach mostowych 28.09.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 29.09.2023
PW DRYWA Sp. z o.o. Sosnowa Góra Dostawa prefabrykatów betonowych 16.10.2023
PW EUROINSBUD Sp. z o.o. Dostawy piasku płukanego 0/2 przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 16.10.2023
PW DWD SYSTEM Sp. z o.o. Poznań Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych 16.10.2023
PW SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Włocławek Wykonanie oznakowania poziomego docelowego 17.10.2023
PW TOMMAR Sp. z o.o. Warszawa Wykonywanie robót budowlanych na obiekcie mostowym M-7L 18.10.2023
PW DWD SERVICE Sp. z o.o. Luboń Wykonywanie izolacji natryskowej MMA na konstrukcjach betonowych pod kapami na obiektach mostowych 19.10.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 20.10.2023
PW POLOCHEM Wojciech Misiurny Gliwice Dostawa środka adhezyjnego do asfaltów drogowych WETFIX BE 30.10.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 02.11.2023
PW CONFIRME Sp. z o. o. Dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN 06.11.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 09.11.2023
PW CALCULUS Sp. z o.o. Szczein Dostawa żwiru 16/32 mm 10.11.2023
PW CAVERAL CARGO Sp. z o.o. Szczecin Usługi transportu drogowego 17.11.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 20.11.2023
PW KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Katowice Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników do świadczenia pracy na rzecz i pod kierunkiem Zamawiajacego 23.11.2023
PW NORDKALK Sp. z o.o. Kraków Dostawy wypełniacza Nordkalk Drogowa MWD01 SZ WL (mączka wapienna) przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 27.11.2023
PW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO
Sp. z o.o. Elbląg
świadczenie usług na obiekcie mostowym M-7L 05.12.2023
PW EKRAN-TECH B. Zieliński Chełmża Kompleksowe wykonanie robót polegajacych na montażu ekranów akustycznych na obiektach mostowych 11.12.2023
PW ZeeBeeM Sp. z o.o Szczecin / BT TOPBETON Sp. z o.o. Gorzów Dostawy betonów 12.12.2023
PW TRAX ELEKTRONIKc  A.Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.  Kraków / Zakład Inżynierii Budowlanej REMART Paweł Goś Wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze elementów SZR 13.12.2023
PW KONSORCJUM STALI S.A. Zawiercie Dostawa stali zbrojeniowej 14.12.2023
PW LAFARGE Kruszywa i beton Sp. z o.o. Warszawa Dostawa kruszywa wypełniającego RoadMax 9 mączka wapienna przeznaczonego do produkcji MMA 27.12.2023
PW LAFARGE Kruszywa i beton Sp. z o.o. Warszawa Dostawa kruszywa wypełniajacego RoadMax 9 mączka wapienna przeznaczonego do produkcji MMA 29.12.2023
PW Usługi Transportowe KALA Agata Łukaszczyk Przecław Usługi transportu 09.01.2024
PW MILE Sp. z o.o. Koszalin Świadczenie usług polegających na kierowaniu pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego 23.01.2024
PW MILE Sp. z o.o. Koszalin Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem 23.01.2024
PW NIKO M. Bochański, T. Czekaj, J. Ostrowiecka Sp.k. Ostrów Dostawa materiałów do budowy zbiorników 29.01.2024
PW BETARD Sp. z o.o. Długołęka Dostawa stopni skarpowych 07.02.2024
PW REVO System Sp.z o.o. Sp. K. Bydgoszcz Dostawa zaprawy epoksydowej do spoinowania nawierzchni kamiennej 12.02.2024
PW BIOHYDROTECHNIKA Sp. z o.o. Jasionna Wykonanie zbiorników retencyjnych 19.02.2024
PW Mariusz Czajkowski Kodrąb Najem sprzetu budowlanego wraz z operatorem 20.02.2024
PW ATM Sp. z o.o. Tarnobrzeg Montaż elementów podwieszenia z zakootwieniami dla obiektu ML-7 21.02.2024
PW DWD SYSTEM Sp. z o.o. Poznań Dostawa i montaż kolektorów odwodnienia na obiektach mostowych 22.02.2024
PW Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Utrzymaniowych ROSOMAK Dawid Karpiel Usługi transportowe 26.02.2024
PW VOYTRANS Usługi Transportowe Wojciech Skrobiranda Usługi transportowe 26.02.2024
PW MSP ENGINEERING Sp. z o.o. Skarbimierzyce Wyprodukowanie oraz dostawa łożysk garnkowych 26.02.2024
PW ANNA Sp. z o.o. Olsztyn Dostawa stali zbrojeniowej klasy AIIIN 26.02.2024
PW EKRAN-TECH B.Zieliński Chełmża (145/242/2023 21.03.23) / FLORA BIS Sp. z o.o. Krzepice Wyprodukowanie i dostarczenie słupów ekranów akustycznych 27.02.2024
PW GIERA ZNAKI DROGOWE Sp. j. Jankowo Wykonanie oznakowania poziomego docelowego 28.02.2024
PW SAFEROAD RESTAINT SYSTEM Sp. z o.o. Gdańsk Wykonanie  barier energochłonnych drogowych 29.02.2024
PW UNIMOT BITUMEN Sp.z o.o. Gdańsk Dostawy asfaltu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 04.03.2024
PW RES SYSTEM Marek Łój Rzeszów Drobne prace pomocnicze 07.03.2024
PW HOLCIM KRUSZYWA Sp. z o.o. Warszawa Dostawa kruszywa wypełniającego RoadMax przeznaczonego do produkcji MMA 11.03.2024