Opis inwestycji

Data rozpoczęcia Kontraktu: 28.08.2020

Data zakończenia Kontraktu: 28.05.2024

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu drogi ekspresowej S3 na odcinku w od km 17+050 do km 32+953,26 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Odcinek długości ok. 16 km przebiega na terenie gminy Wolin należącej do powiatu kamieńskiego.

Długość omawianych odcinków drogi ekspresowej S3 wynosi ok 16km i zlokalizowane są one na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Celem inwestycji jest wspieranie rozwoju gospodarczego i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Najważniejszym zadaniem inwestycji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku zachód-wschód.

Bezpośrednie korzyści z funkcjonowania drogi ekspresowej S3:

  • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
  • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
  • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
  • poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, ograniczenia strat czasu).
     

Przebieg drogi

Przedmiotem zadania jest budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Dargobądz (z węzła) poprzez węzła Wolin Zachód oraz węzła Wolin Wschód do węzła Troszyn (bez węzła)  o długości 16 km. Droga ekspresowa S3 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z droga ekspresowa). W rejonie miejscowości Dargobądz planowana jest budowa Miejsca Obsługi Podróżnych. Obwód Drogowy zlokalizowany będzie przy węźle Wolin Wschód.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

stan: grudzień 2023

Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie
Ogólna wartość robót 552 319 897,38 100%
Narastająco od początku 474 763 465,00 85,96%