Zmiana organizacji ruchu

 

W dniu 07.02.2024 r. nastąpi przełożenie ruchu na trasę główną z jezdni prawej na lewą od km 26+550 do km 28+100 w rejonie Węzła Wolin Wschód w celu wyburzenia istniejącego wiaduktu nad drogą DW111.